top of page

Huurvoorwaarden a-Glain

Huurvoorwaarden.  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tussen de verhuurder en de huurder (zoals in deel 1 reservering en afspraken) benoemd).

De voorwaarden bestaan uit 2 delen.

  

 1  het reseveringsformulier met tarieven data en afspraken.  

 2  de algemene voorwaarden zoals hier omschreven  

  

1. Onderwerp van de huurovereenkomst  

1.1 De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen Rue de la Grotte no19 
B 6690 Vielsalm België.

Het huis is geschikt voor maximaal 10 personen (kind(eren) en baby(‘s) inbegrepen).

Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning:

Gelijkvloers straat niveau: een inkomhal, appart toilet, traphal naar slaapgedeelte 

Een woon/eet keuken, volledig ingerichte keuken, 8 kookpitten, oven, vaatwasser, micro oven, koelkast met een vries gedeelte,
een bakplaat/toaster, voldoende pannen, servies en bestek en een zithoek voor 14 personen.

Een woonkamer met een zit en openhaard, tweede kamer ensuitte met televisie, CD,DVD,Radio ruime lees of spelletjes tafel, spelletjeskast.

1e verdieping 3 ruime slaapkamers. Slaapkamer 1: met 4 eenpersoonsbedden en badkamer, douche en suite.

Slaapkamer 2: met 3 eenpersoonsbedden Slaapkamer 3: met 3 eenpersoonsbedden.

Verder nog een badkamer met douche en op de gang een apart toilet.

Voldoende privé parkeerplaatsen, 1 overdekte parkeerplaats voor fietsen en motoren.

Een overdekte ruimte voor rokers, tuin met ruim balkon/terras.

Ruime tuin 2000 m2 omheind, met speeltoestel en trampoline.

Verder is er: noodverlichting, rookmelders, een branddeken en brandblussers.

1.2 Deze algemene voorwaarden vullen de bepalingen van deel 1 (reservatie en afsprakenformulier) aan.

Een aantal modaliteiten (kosten, afspraken, …) zijn voor de eenvoud op een korte wijze in deel 1 weergegeven,
de algemene voorwaarden zijn aanvullend en dus als regel in acht te nemen.

Er wordt verwezen naar deel 1 door de desbetreffende rubrieken te vermelden.

1.3 In geen geval zal de verhuurder aanvaarden een overeenkomst af te sluiten met een persoon
jonger dan 18 jaar. Alle reserveringen die afgesloten worden door personen jonger dan 18 jaar
worden onbestaand geacht, zonder dat de huurder van de verhuurder een schadevergoeding kan eisen.

 

2. Aanvaarding goede staat

2.1 De verhuurder biedt de woning aan in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform

zowel de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.

2.2 Indien er klachten zijn, dient de huurder deze meteen aan de contactpersoon ter plaatse of aan de verhuurder
te melden op de dag van de aankomst in de vakantiewoning en dit vervolgens schriftelijk te doen, waarna getracht
zal worden de klacht in onderling overleg te regelen.
Indien de klacht niet binnen de 24 uur gemeld kan worden omdat zowel de contactpersoon ter plaatse als de verhuurder niet bereikbaar zijn,

dient deze binnen de week na aankomst via een aangetekend schrijven aan de verhuurder gemeld te worden, teneinde ontvankelijk te zijn.

  

3. Bestemming en gebruik

3.1 Het vakantiehuis heeft 10 slaapplaatsen voor volwassenen en voorzieningen voor maximaal 10 personen.
De huurder verbindt zich ertoe de maximale capaciteit van 10 personen te respecteren gedurende de volledige duur van het verblijf.

3.2 De verhuurder verklaart de afspraken zoals vermeld in de rubriek ‘afspraken’ van deel 1(reservatie en afspraken) na te leven.

De contactpersoon ter plaatse en de verhuurder behouden zich het recht voor de toegang tot de gehuurde woning bij aankomst

te verbieden of een einde te maken aan het verblijf, zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding, 

indien deze afspraken niet worden nageleefd.

3.3 Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.
Huurovereenkomst vakantiewoning te Vielsalm geldig voor reservaties afgesloten na 1 December 2008.

  

4. Betaling en voorwaarden

4.1 De huurprijs staat vermeld in de rubriek ‘kosten’ van deel 1 (reservering en praktische afspraken).
Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 30% van de huurprijs betaald te worden.
Dit gebeurt binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van deze documenten (‘reservering en afspraken’
en ‘algemene voorwaarden’). Het restant van de huurprijs dient minstens 8 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

De betaling kan uitsluitend gebeuren via een bankoverschrijving. Het rekeningnummer staat vermeld in de rubriek ‘kosten’ van deel 1 (reservering en afspraken).

In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 8 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet meteen de gehele huurprijs worden voldaan.

In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 15 dagen voor de dag van aanvang tot stand komt, moet meteen de gehele huurprijs worden voldaan, waarna een geldig bewijs van betaling zal worden opgestuurd naar de verhuurder.

4.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en deel 1 (reservering en afspraken), ondertekend, in het bezit is van beide partijen.
De huurder verklaart bij ondertekening van deel 1 (reservering en afspraken) ook deel 2 (huurovereenkomst) ontvangen, gelezen en goedgekeurd te hebben.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk of per mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd

op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskosten.

4.4 De huurwaarborg wordt door de huurder betaald aan de contactpersoon ter plaatse op het ogenblik van de overhandiging van de sleutels van de woning. De overhandiging van de sleutels kan door de contactpersoon ter plaatse geweigerd worden in geval van niet-betaling van deze waarborg, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding voor de huurder.

4.5 De huurwaarborg zal na de huurperiode aangewend worden om de kosten van herstellingen of vervangingen die voortvloeien uit beschadigingen of verliezen die de huurder heeft veroorzaakt aan de woning of aan de inhoud ervan te betalen.

4.6 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder.

Indien er schade vastgesteld wordt, zal de vereffening gebeuren zodra alles hersteld of bijgevuld is.
De terugbetaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer dat door de huurder opgegeven is.

4.7 De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen omwille van een geval van overmacht.
In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering van het huurcontract en zal deze binnen twee weken

na annulering de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

4.8 De huurder kan op elk ogenblik het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld. Hij zal de verhuurder schadeloos stellen voor de schade die hij geleden heeft als gevolg van de opzegging.

De schadeloosstelling wordt forfetair als volgt bepaald:

- In geval van annulering tussen de reserveringsdatum en 42 dagen voor het begin van het verblijf: 30% van de totale   prijs van het verblijf.

- In geval van annulering tussen de 42e dag (inbegrepen) en de 28e dag (niet inbegrepen) voor het begin van het verblijf: 60% van de totale prijs van het verblijf.

- In geval van annulering tussen de 28e dag (inbegrepen) en de 2e dag (niet inbegrepen) voor het begin van het   verblijf: 90% van de totale prijs van het verblijf.

- In geval van annulering na de 2e dag (niet inbegrepen) voor het begin van het verblijf en daarna: 100% van de totale   prijs van het verblijf.

Huurovereenkomst vakantiewoning te Vielslam geldig voor reservaties afgesloten na 1 december 2008

  

5. Verbruik en kosten

5.1 De vaste kosten staan vermeld in de rubriek 'kosten' van deel 1 (reservering en praktische afspraken).

5.2 Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs.
Het is verplicht om bedlinnen mee te brengen en te gebruiken: laken, kussensloop en dekbedovertrek.

Afmeting matrassen: 90cm x 200cm (10 bedden).

Wanneer twee enkele bedden tegen elkaar geschoven worden tot een dubbel bed, dan kan ook

180cm x 200cm gebruikt worden.  

In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder bedlinnen. 
Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

5.3 De standaard eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs, de prijs van euro 0,00 vermeld inde rubriek
‘kosten’ van deel 1 (reservering en praktische afspraken) kan in geval van ernstige vervuiling verhoogd worden.
Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname door verhuurder volledig gepoetst en in een nette staat gebracht.

Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit, dat u zelf voor vertrek de woning opruimt en veegt.

Indien nodig zal een supplementaire schoonmaakkosten cq arbeid aangerekend worden, 
Dat gebeurt als niet aan het volgende is voldaan;  in elke ruimte:  

- de ruimte vegen  

- de kasten leegmaken

- de ramen sluiten

- de bedden achterlaten zoals u ze gevonden heeft

- de meubels op de oorspronkelijke plaats zetten.

 
extra aandacht in de keuken voor:

- het afwassen van de vaat en het schikken in de kasten

- het legen van de koelkast en diepvries

- het schoonmaken van de gebruikte huishoudelijke apparatuur

- het legen van de vuilbak.

-extra aandacht in de sanitaire ruimtes voor:

- douches en toiletten in nette staat achterlaten

- het legen van de vuilbak.

 
5.4 Het verbruik van energie (elektriciteit, huisbrandolie,) en water is voorzien in de huurprijs.
Ga echter wel zuinig met de energie om.

Hout voor de openhaard dient minimaal 2 jaar droog te zijn. Dus, hout uit de tuin of het bos kunt en mag U niet stoken.

Voorkom schade aan haard en of rookkanaal.

Haardhout is te koop bij benzinepomp en of supermarkt. en de op loopafstand gelegen Hubo.

 
5.5 Alle bijkomende kosten worden verrekend met de waarborg.

 
6. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

6.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

6.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak.

Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

Huurovereenkomst vakantiewoning te Vielsalm geldig voor reservaties afgesloten na 1 december 2008

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gasten en van de personen die hij onder zijn hoede heeft.

7.2 De huurder is ervan op de hoogte dat het aanbevolen is om een reisverzekering af te sluiten.

7.3 De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader.

De huurder verbindt zich ertoe de woning te respecteren (dit betreft o.a.het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, het redelijk verbruiken van water, huisbrandolie, elektriciteit en hout en het respecteren van het milieu), alsook de omgeving ervan inclusief wat lawaai betreft. In geval het gedrag van de huurder leidt of kan leiden tot een hinder of een last waardoor het goede verloop van het verblijf in gevaar kan worden gebracht, behoudt de verhuurder zich het recht voor het onderhavige contract, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding,

op te zeggen.

Niettemin erkent de huurder dat hij burgerlijk en exclusief aansprakelijk is voor de schade die door zijn fout veroorzaakt is aan de woning, aan de inhoud ervan, aan derden of aan hun goederen, als gevolg van een onwettig gedrag of van een oneigenlijke of abnormaal gebruik van het goed of van de inhoud ervan, van een diefstal of van een brand, alsook van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen. De kosten waaraan de verhuurder wordt blootgesteld teneinde de woning opnieuw in hun vroegere toestand te herstellen, rekening houdend met een ouderdomscoëfficiënt, zullen worden afgehouden van de waarborg en aan de huurder worden gefactureerd door de verhuurder wanneer de waarborg onvoldoende is om voornoemde kosten te dekken.

7.4 Alle schade dient, voor vertrek van de huurder, aan de verhuurder of de contactpersoon ter plaatse gemeld te worden.

7.5 De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder,

indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, nutsbedrijven, enz.

De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.
 

8. Bezoek van de verhuurder of de contactpersoon ter plaatse

Het is de verhuurder en de contactpersoon ter plaatse toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder,
het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden.

Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en dient met mate uitgevoerd te worden.

  

Deze regels klinken misschien allemaal wel heel erg streng. 

                                          Maar, een gewone huurder merkt hier natuurlijk helemaal niets van. 

  

Ik wensen U een prettig verblijf,

  

Julie

bottom of page